University of Minnesota

Timothy J. Kehoe

La Calçotada

  Every year since 1991, Tim has helped organize a calçotada in Santes Creus, a little village in the mountains in the Province of Tarragona, about one hour south of Barcelona.

Cada año desde 1991, Tim ha ayudado a organizar una calçotada en Santes Creus, un pueblo pequeño en la montaña de la provincia de Tarragona, una hora al sur de Barcelona.

Des de 1991, en Tim ha ajudat en l'organització d'una calçotada anual a Santes Creus, un poble petit a la montanya de Tarragona, una hora cap al sud de Barcelona.

     

The key ingredient of a calçotada is the calçot, a very soft and tender onion that is cooked on a grill and then eaten by hand, often in the open air.

El elemento clave de la calçotada es el calçot, una cebolleta muy suave y tierna que se hace a la brasa y se come con las manos, típicamente al aire libre.

L'element clau de la calçotada és el calçot, una ceba molt suau i tendre que es fa a la brasa i es menja amb les mans, tradicionalment a l'aire lliure.

[Suposo que, si podeu llegir aquest text, coneixeu la calçotada; però potser us interessa l'opinió d'un americà.]

   
    

We do our calçotada in a fantastic restaurant, the Catalunya, that specializes in calçotadas.

Hacemos la calçotada en un restaurante fantástico, el Catalunya, que se especializa en calçotadas.

Fem la calçotada a un restaurant fantàstic, el Catalunya, que s'especialitza en calçotades.

   
    

The wine is also very important. You drink it from a porron.

El vino también es muy importante. Se bebe en porrón.

El vi també és molt important. Es beu en porró.

 

Even more important are the people:

Aún más importante es la gente:

Encara més important és la gent:

 

Salut i força al canut!

This cannot be translated.

Esto no se puede traducir.

 


Home Page | Research | Publications | C.V. | Teaching | Computation | Personal | Data
URL: http://www.econ.umn.edu/~tkehoe/calcotada.html/ 

© 2000 by the Regents of the University of Minnesota.
All rights reserved. 
Comments to: tkehoe@umn.edu 
Last modified:  4 April 2009 10:18